Plačati moram davek? Saj bom vendarle prejel manj, kot je zapisano v pogodbi!

Prodajalec poslovnega deleža mora plačati davek od kapitalskega dobička, pod pogojem seveda, da je davčna osnova pozitivna.

Davek znaša

20% od davčne osnove, če je prodajalec imetnik poslovnega deleža do 5 let,

15%, če imetnik poslovnega deleža od 5 do 10 let,

10%, če je imetnik poslovnega deleža od 10 do 15 let,

5%, če je imetnik poslovnega deleža od 15 do 20 let in

0%, če je imetnik poslovnega deleža več kot 20 let.

Na davčno osnovno vpliva tudi tržna ali knjigovodska vrednost poslovnega deleža na dan 1.1.2006, o čemer sem na tem mestu že pisal.

Nikomur ni preveč všeč, če mora plačati davek, in prodajalci poslovnih deležev niso nobena izjema. Povedati pa je treba, da je obdavčitev v Sloveniji sorazmerno ugodna in lahko razumljiva. Alternativa prodaji poslovnega deleža je ostati lastnik le tega in iz tega naslova prejemati deleže v dobičku. Poglejmo, kakšna je razlika z vidika davkov.

Primer: lastnik poslovnega deleža ima ponudbo za prodajo deleža za ceno 110.000 EUR. Poslovni delež je imel v lasti manj kot 5 let, zanj pa je plačal 10.000 EUR. Kolikšno je davčno breme? Če se lastnik ne bo odločil za prodajo: kolikšen celotni dobiček mora podjetja ustvariti, da bo lastnik prejel enak znesek, kot bi ga, če bi delež prodal?

Davčno breme pri prodaji = (110.000 – 10.000) * 0,2 = 20.000 EUR. Prodajalec bo torej prejel 90.000 EUR.

Če se prodajalec ne bo odločil za prodajo, bo na podlagi lastništva deleža prejemal deleže v dobičku. Le ti so pri podjetju obdavčeni z 20% davkom od dohodkov pravnih oseb, nato pa še z 20% dohodnino. Efektivno davčno breme na celotni dobiček podjetja je torej 20% + 0,2*80% = 36%. Podjetje mora torej ustvariti 90.000 EUR / 0,64 celotnega dobička, kar znaša 140.625 EUR, da bo lastnik prejel 90.000 EUR na svoj račun. Bistveni predpostavki: podjetje razpolaga z ustreznim denarnim tokom in izplača ves čisti dobiček.

Iz primera, ki je do skrajnosti poenostavljen, lahko razberemo, da mora podjetje ustvariti za 30.625 EUR več celotnega dobička in denarnega toka, če želi prodajalec prejeti 90.000 EUR. Če cena 110.000 EUR ustreza donosom, ki jih prinaša poslovni delež, potem bo podjetje izračunani denarni tok ustvarjalo več let.

Zaključimo lahko, da je davčno breme za imetnika deleža višje od davčnega bremena za prodajalca, namernim poenostavitvam v zgornjem primeru navkljub.

Dodaj odgovor