Kdo lahko kupi ali proda podjetje?

Poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo na prodaj ponudi njegov lastnik.

Seveda lahko lastnik poslovnega deleža za dejanja v zvezi s prodajo pooblasti pooblaščenca, vendar v praksi še nisem imel primera, da bi se o prodaji poslovnega deleža dogovarjal in pogajal kdo drug kot lastnik le tega.

Na drugi strani pa je pri kupcu oseba, ki odloča o nakupu drugega podjetja, najpogosteje prav tako lastnik podjetja kupca. V večjih podjetjih je drugače, nakupe izvaja uprava, vendar so kupci malih podjetij v večini primerov prav tako mala podjetja.

Nakup podjetja je v prvi vrsti strateška, dolgoročna odločitev, zato o njej odloča lastnik kupca.

Tukaj je potrebno opozoriti prodajalce na primere, ko se s prodajalcem v imenu potencialnega kupca želijo pogovarjati osebe, ki niso lastniki podjetja kupca ali celo niso niti pooblaščene osebe podjetja kupca. V takih primerih mora biti prodajalec previden. Če bi kupec imel resne namene, bi komunikacijo s prodajalcem vodil lastnik kupca. Morda želi kupec le pridobiti dragocene informacije o podjetju prodajalca, zato je “v ogenj” poslal svoje uslužbence, medtem ko imata lastnik oziroma direktor podjetja kupca pomembnejše delo.

Prodajalcem svetujem, da o prodaji poslovnega deleža komunicirajo le z osebami, ki so nedvoumno pristojne za sprejemanje odločitev o nakupu.

Dodaj odgovor