Pomembnost prenosa podjetij

Statistični podatki iz večjega števila evropskih držav kažejo, da bo približno v naslednjih desetih letih prišlo do množičnega prenosa lastništev malih in srednjih podjetij zaradi starosti obstoječih lastnikov.

Zaradi različnih razlogov (padanje rodnosti, možnost razvoja lastne kariere otrok) bo pri prenosu podjetij veliko več primerov prenosa na tretje osebe.

Evropska komisija že od leta 1994 oblikuje priporočila članicam za različne ukrepe v zvezi s spodbujanjem prenosa podjetij.

V Sloveniji je davčna zakonodaja v zvezi z delitvami družb, ki so v večini primerov potrebne pred izvedbo prenosa lastništva, ugodna. V praksi pa je delitev težko izvesti, ne da bi podjetje plačalo davke na t.i. skrite rezerve.

Več informacij najdete tule:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0117:SL:NOT

http://www.infosvet.si/index.php?Itemid=84&id=558&option=com_content&task=view

Dodaj odgovor