Je naprodaj tudi lastni delež?

Družbe z omejeno odgovornostjo imajo med lastniki pogosto tudi samo družbo. Z drugimi besedami: družba premore lastni poslovni delež.

Lastnike včasih zanima, ali je v primeru prodaje njihovih deležev v celoti “na prodaj” tudi lastni poslovni delež.

Seveda je možno, da bi tudi družba, družno z ostalimi lastniki, prodala lastni poslovni delež, vendar bi v tem primeru kupnino prejela družba. Tako se v praksi najpogosteje zgodi, da družba lastni delež ohrani navkljub prenosu lastništva vseh ostalih poslovnih deležev.

Povedati je še treba, da družba na podlagi 4. odstavka 506. člena ZGD-1 ne more uresničevati glasovalnih pravic iz lastnih deležev.

Obstoj lastnega poslovnega deleža pa pa ima kljub zapisanemu lahko večstranske učinke: na primer vpliva lahko na izračun vrednosti kapitalskega deleža ob pridobitvi in s tem na višino davka od kapitalskega dobička.

Dodaj odgovor