Upokojitev lastnika in direktorja d.o.o.

Lastnik in direktor družbe z omejeno odgovornostjo se želi upokojiti. Tudi po upokojitvi želi aktivno nadzirati delo v podjetju, za svoj trud pa tudi prejemati ustrezno plačilo.

Ena od možnih rešitev ureditve statusa lastnika po upokojitvi je naslednja:

1. Lastnik kot direktorja imenuje drugo osebo, sebe pa odpokliče z mesta direktorja (poslovodje) družbe. Na ta način se bo lahko upokojil – kot direktor je namreč na podlagi 2. odstavka 15. člena ZPIZ-1-UPB4 avtomatično zavarovan kot samozaposlena oseba.

2. Novemu direktorju omeji pooblastila. Tako bo ohranil dodatni nadzor nad večjimi posli.

3. Sebe imenuje za prokurista družbe. S tem bo v imenu družbe lahko sklepal vse posle v okviru prokure.

4. Kot prokurist v praksi ne bo opravljal nobenega operativnega dela, zato mu družba ne bo izplačevala nobenega plačila za delo.

5. Kot lastnik bo vsako leto po sprejemu letnega poročila odredil izplačilo ustrezne dividende. Efektivna obdavčitev tega dohodka bo v letu 2009: 21% (davek od dohodkov pravnih oseb) + 20% (dohodnina), torej skupaj 36,8%, kar je sorazmerno ugodno.

Dodaj odgovor