Kdo je mešetar?

Mešetar je “posredovalec pri sklepanju kupčij, pogodb”.

Slovar slovenskega knjižnega jezika pozna še več razlag pojma mešetar. Mešetar denimo mešetari, s tem kaj primešetari ali za svoje delo prejme mešetarino.

Posredovanje pri prodajah in nakupih malih podjetij je brez dvoma mešetarstvo:

a) gre za posredovanje pri sklepanju kupčij, pogodb

b) če je posel sklenjen, posrednik prejme(m) mešetarino (provizijo)

c) mešetariti tudi pomeni pogajati se za ceno

č) borzni posrednik = borzni mešetar: tudi ta posreduje pri prodajah in nakupih, le z več razlikami, od katerih sta morda najbolj pomembni dve:

– deluje na organiziranem trgu

– skoraj vedno trguje z manjšinskimi lastniškimi upravičenji

– ne trguje z lastniškimi deleži, ampak z delnicami: ne s podjetji, temveč z vrednostnimi papirji

d) agent = mešetar, recimo trgovski agent

Mešetar je torej posrednik. In ker je beseda “posrednik” pogosto rabljena v zelo različnih kontekstih in povezavah, berete mešetarjev in ne posrednikov dnevnik.

Dodaj odgovor