Ugovori, slični radnim odnosima

Ako u komercialnom ugovoru između firme i poduzetnika ima elemenata radnoga odnosa, taj ugovor se može kvalificirati kao ugovor o radu i sva plaćanja poduzetniku oporezivati se kako neto plaća. 

Slovenski zakon o osobnom porezu ima samo opšte upute / definicije o “zavisnim” odnosima, koji imaju jednak porezni tretma kao i ugovori o radu. Poslodavcima savjetujemo, da ne potpisuju ugovore, u kojima ima elemenata radnog odnosa, jer takvi ugovori mogu kasnije donijeti visoke neplanirane poreze.

Za više informacije nazovite nas na +386 8 2055 950 ili nam pišite na info@semafor.si.  

Odgovori