Porezno zastupanje u Sloveniji

Poduzeća, koja posluju na teritoriju Slovenije i u Sloveniji nemaju legalne forme (kao što je firma ili podružnica), moraju se identificirati za PDV u Sloveniji, i to u slijedećim slućajevima:

1. kada prodavaju usluge, koje se oporezuju u Sloveniji, kao što je cestovni prijevoz putnika,

2. kada uvoze robu u EU i Slovenija nije finalna destinacija te robe.

U oba slučaja firme iz trećih teritorija (van EU) moraju imati poreznog predstavnika u Sloveniji. Naravno, poreznog predstavnika mogu imati i firme iz EU.

Naš ured vam može nuditi komletnu uslugu poreznog predstavljanja, koja ukljućuje:

– registraciju vaše firme u poreznome registru i identifikaciju za PDV;

– administrativne usluge, među njima i PDV prijavu;

– plaćanje PDV ako se tako dogovorimo.

Nakon vaše autorizacije za upotrebu sistema eDavki, sve usluge možemo obaviti elektronsko, bez papira ili upotrebe obične pošte.

Nazovite nas ili nam pišite na info@semafor.si ako želite primiti našu ponudu.

Ako poslujete na teritoriju Slovenije i vaše aktivnosti se oporezuju u Sloveniji, tada trebate registrirati poslovnu jedinicu u obliku podružnice ili firme. U tome slučaju trebate cijelokupnu uslugu računovodstva i poreznih usluga, koje vršimo za većinu naših klijenata.

Odgovori