Odbitak pretporeza i od neplaćenih računa

Izmjene slovenskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost opet omogućavaju odbitak pretporeza svih od računa dobavljača, među kojima opet mogu biti i neplaćeni računi i oni, koji nisu prijavljeni u multi kompenzaciju kod Ajpes.

 

Izmjene stupaju na snagu od 26.5.2012 dalje.

Odgovori