Granica za ulaz u slovenski PDV sistem pomaknuta na 50.000 EUR – od 1.4.2013 dalje

Od 1.4.2013 dalje slovenska mala poduzeća moći če ostati van slovenskog sistema PDV, ako njihovi godišnji prihodi ne budi viši od 50.000 EUR. U kombinaciji sa proporcionalnim osobnim porezom i proporcionalnim porezom na dobit malih poduzeća, može se praktično smanjiti administraciju i poslovati mnogo jednostavnije.

Za detaljnije informacije molimo kontaktirajte naš ured.

Odgovori