Vračilo regresa

Kadar se delovno razmerje prekine pred koncem leta, mora delavec delodajalcu vrniti sorazmerni del regresa, ki se nanaša na obdobje leta, v katerem delavec ni več zaposlen pri delodajalcu. Natančneje: delež sorazmernega dela regresa je ekvivalenten deležu neizrabljenega letnega dopusta. 

 

Do vračila pride zato, ker delavec regres prejme v zakonitem roku, in sicer do 1. julija. Prejme seveda cel regres, ki se nanaša na celotno koledarsko leto.

 

Delavec sorazmerni del regresa vrne na poslovni račun delodajalca. Ta pa Furs s popravkom obrazca obvesti, da je znesek izplačila regresa za delavca drugačen.

 

Delodajalec sorazmernega dela regresa ne sme samovoljno odtegniti od delavčeve plače. To lahko stori le s pisnim soglasjem delavca. 

 

Tako kot je delavec dolžan vrniti sorazmerni del regresa, je upravičen prejeti sorazmerni del regresa pri novem delodajalcu. Daleč seže spomin delodajalcev in delavcev, zato se nekateri še spomnimo časov, ko so se delodajalci medsebojno obveščali o višini delavcu izplačanega regresa in tudi dopusta ter delavec pri novem delodajalcu praviloma ni prejel regresa, če ga je že pri starem, pri čemer je strošek v celoti bremenil starega delodajalca. Takega obveščanja že dolgo ni več, oba delodajalca pri izplačilu regresa nimata nobenega medsebojnega odnosa. 

 

Delodajalcem svetujemo, da od delavcev, ki morajo sorazmerni del regresa vrniti, to tudi zahtevajo, saj mora delavec v vsakem primeru prejeti sorazmerni del regresa tudi pri novem delodajalcu. 

 

Kadar delodajalec vračila ne zahteva, bi se lahko sorazmerni del regresa štel kot drug dohodek iz zaposlitve, ki je obdavčen z dohodnino in obremenjen s prispevki. To pa bi delodajalca po nepotrebnem še dodatno obremenilo, morebiti pa celo izpostavilo globam, če obračuna ne bi pravočasno izvedel in dajatev plačal.

 

Za dodatne informacije nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

Dodaj odgovor