Delo s skrajšanim delovnim časom

V času splošne negotovosti so delodajalci prisiljeni zniževati stroške, da bi podjetja obdržali pri življenju. Po drugi strani pa ne želijo odpuščati sodelavcev, ki so si  pridobili znanje in veščine za uspešno in produktivno delo. 

Nekaterim delodajalcem zato lahko ukrep subvencioniranja dela za skrajšani delovni čas pride prav. 

Delavcu je treba odrediti skrajšani delovni čas, in sicer najmanj 20 ur tedensko ali največ 35 ur tedensko. V odvisnosti od skrajšanega delovnega časa je delodajalec upravičen do subvencije, ki jo izplača Zavod za zaposlovanje, takole:

448 EUR prejme, če delavec dela od 20 do 24 ur tedensko,

336 EUR prejme, če delavec dela od 25 do 29 ur tedensko,

224 EUR prejme, če delavec dela od 30 do 34 ur tedensko in

112 EUR prejme, če delavec dela 35 ur tedensko.

Odredba delavcem mora biti pisna, v treh dneh je treba o odrejenem delu s skrajšanim delovnim časom obvestiti Zavod za zaposlovanje.

V 15 dneh po odrediti dela s skrajšanim delovnim časom mora delodajalec na portalu za delodajalce oddati vlogo za pridobitev subvencije.

Zavod za zaposlovanje z delodajalcem sklene pogodbo, na podlagi katere mu mesečno izplačuje subvencijo.

Subvencija lahko traja do 31.12.2020. 

Konkretne informacije so tudi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. 

Delodajalec mora upoštevati pravila sestave Rek-1 obrazca ob izplačilu plače, ki jih je zapisala Furs v obvestilu z dne 19.6.2020 tukaj. S tem se bomo ukvarjali računovodje. 

 

V naši pisarni vam lahko pomagamo pri izrabi ukrepa:

  • sestavimo odredbe za delavce,
  • opozorimo vas na pravilno vodenje evidence delovnega časa,
  • za vas vložimo vlogo na portal za delodajalce,
  • pravilno sestavimo obrazce ob izplačilu plač in  
  • po potrebi postopek ponovimo, če se izkaže, da so se potrebe po delu spremenile in boste zato skrajšani delovni čas spremenili ali odpravili.

Pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

 

Robert Potočnik

Dodaj odgovor