Pavšalna posojila

V praksi se še vedno zgodi, da družbenik in družba mešata zasebno in poslovno, kar opisuje sodba Upravnega sodišča tukaj.

 

Zasebne finance družbenika in denar družbe se lahko pomešata na primer takole:

 • družba plačuje zasebne izdatke družbenika tako, da plačuje račune dobaviteljev, ki zaračunavajo blago in storitve, ki niso poslovne narave in za poslovanje niso potrebni;
 • družbenik dviguje gotovino iz poslovnega računa družbe;
 • družbenik prejema plačila družbe, opredeljena kot posojila, hkrati pa:
  • gre za več manjših plačil ali
  • ni pisne pogodbe ali
  • je rok za črpanje posojila po pogodbi dolg ali
  • družbenik posojila ne vrača ali pa je vračanje neredno ali
  • je obrestne mera ugodnejša kot bi bila običajno na trgu ali pa
  • so drugi pogoji posojila taki, da jih družba ne bi sprejela, če pogodbe ne bi sklenila s svojim družbenikom.

 

V primeru davčne kontrole obstaja zelo velika verjetnost, da bo tako financiranje zasebne porabe družbenika strogo sankcionirano s plačilom dajatev, zamudnimi obrestmi in globami. Prejeti denar je lahko opredeljen kot:

 • plača, če je družbenik zaposlen,
 • prikrito izplačilo dobička ali
 • drug dohodek. 

 

Plačila družbeniku brez trdne pogodbe odsvetujemo in predlagamo naslednje ravnanje:

 • zasebne izdatke mora plačevati družbenik sam iz dohodkov, ki jih dobiva od družbe (plača, dividende);
 • gotovino in računa je smiselno dvigovati le, če družba plačuje gotovinske izdatke pri poslovanju in gotovino zato dejansko potrebuje;
 • odobravanje posojil le, če gre za posojilo z običajnimi pogoji in na podlagi običajne pisne posojilne pogodbe. 

 

Za več informacij nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si. 

Dodaj odgovor