Statusno preoblikovanje – subvencija

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za subvencioniranje stroškov statusnega preoblikovanja, razpis je objavljen tukaj

 

Sklad odobri od 1.000 EUR do 5.000 EUR upravičenih stroškov, vendar ne več kot 60% vseh stroškov postopka preoblikovanja. Med subvencionirane postopke statusnih preoblikovanj štejejo:

  • preoblikovanje podjetnika v kapitalsko družbo;
  • preoblikovanje d.o.o. v d.d. in obratno;
  • preoblikovanje zadruge v družbo in obratno.

 

Gre za postopke statusnih preoblikovanj, ki sodijo med spremembe pravnoorganizacijskih oblik in so manj kompleksni od združitev in delitev družb. 

 

Če nameravate opraviti katero od naštetih statusnih preoblikovanj, nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si, morda bo k nižjim stroškom pripomogel tudi vavčer sklada. 

 

Če pa boste v prihodnje vaše družbe delili ali združevali, vam prav tako lahko pripravimo vso potrebno dokumentacijo za izvedbo delitve ali združitve, vključno z dokumentacijo za davčno nevtralni prenos davčni upravičenj. 

 

Dodaj odgovor