Vodenje poslovnih knjig kmetov v letu 2014

Pripis 8.9.2015: spodnji prispevek ni več aktualen.

—–

Kot lahko pogosto prebiramo v medijih, bodo morali kmetje, katerih povprečni dohodek na člana gospodinjstva presega 7.500 EUR letno, priglasiti način vodenja poslovnih knjig.  

 

Priglasitev je potrebno opraviti do 31.10.2013, pri tem pa izbrati enega od dveh možnih načinov vodenja poslovnih knjig in ugotavljanja davčne osnove: a) na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali b) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  

 

Kot dodatno pojasnjuje Durs, bodo vsa kmečka gospodinjstva v prvi polovici oktobra prejela “Obvestilo o obvezni priglasitvi”. Kdor tako obvestilo prejme, mora torej opraviti zgornjo priglasitev. Priglasitev je lahko tudi prostovoljna.  

 

Priglasitev za tiste kmete, ki bodo lahko izbrali način ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, ne prinaša bistveno povečanega obsega administriranja. Tiste pa, ki bodo (morali) priglasiti način ugotavljanja davčne osnove z dejanskimi odhodki, čakajo pomembne odločitve in opravila, kot so: – izbor sredstev, vključenih v začetno bilanco stanja; – začetno vrednotenje v začetno bilanco stanja vključenih sredstev; – ločitev sredstev, pridobljenih pred začetkom opravljanja kmetijske dejavnosti, in po njem.  

 

Za dodatna pojasnila nas pokličite. Naše kratke svetovalne storitve so cenovno ugodne.

 

Dodaj odgovor