Družbeniki v delovnem razmerju

O zavarovanju družbenikov – poslovodnih oseb smo že nekajkrat pisali.

Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki bo pričel veljati 12.4.2013, prinaša pomembno novost, ki je zapisana v drugem odstavku 73. člena:

“(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.”

Določba omogoča sklenitev delovnega razmerja med enoosebno družbo in poslovodjem, ki je njen lastnik. Če bo lastnik sklenil z družbo delovno razmerje, bo obvezno zavarovan v okviru delovnega razmerja.

Končno bodo poglobljene razprave okrog obstoja delovnih razmerjih edinih družbenikov in njihovega zavarovanja postale brezpredmetne. Birokratski vojščaki bomo ošiljena kopja odložili v odročne kote, lastniki družb pa bodo nekoliko manj tekali okrog svojih računovodij in se več posvečali poslu. Iskren aplavz zakonodajalcu.

Da pa vendarle vse skupaj ne bi bilo tako enostavno, kot bi moralo biti, bodo kot družbeniki morali ostati zavarovani tisti poslovodje, ki niso edini družbeniki družb (imajo torej v družbah manj kot 100% delež). Več informacij je na voljo našim pogodbenim strankam, strokovna vprašanja pa razrešujemo tudi v okviru naših svetovalnih storitev.

Dodaj odgovor