Obdavčitev študentskega dela

Vprašanje: študent bo v letu 2012 z delom preko študentskega servisa zaslužil 9.500 EUR. Starši zanj ne bodo uveljavljali olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Drugih dohodkov ne bo prejel. Koliko dohodnine bo moral študent plačati za leto 2012?

Odgovor: 0 EUR. Znesek 9.500 EUR je dovolj “nizek”, da študent lahko izkoristi vse olajšave:

  • splošno olajšavo v višini 3.228,45 EUR,
  • dodatno splošno olajšavo v višini 3.144,79 EUR in
  • posebno olajšavo v višini 3.228,45 EUR.

Seštevek olajšav je 9.601,69 EUR, kar presega dohodke v letu 2012. Če študent kalkulira površno in bo ta znesek presegel, bo od dela dohodkov plačal dohodnino.

Študenta tudi zanima, kako je z morebitno akontacijo dohodnine, ki jo bo ob izplačilih obračunal študentski servis. Če bo znesek posameznega plačila presegel 400 EUR, bo izplačevalec odtegnil 25% akontacijo od 90% dohodka. Celotno plačano akontacijo bo Davčna uprava študentu vrnila v letu 2013, po pravnomočnosti dohodninske odločbe.

Uporabna pojasnila, predvsem z vidika študentov, je moč najti tukaj. Zgornji primer je enostaven. Nekoliko se utegne zaplesti, če študent prejema še druge dohodke, kot je (davka oproščena) štipendija in drugi obdavčljivi dohodki. Takrat postane možno, da bo zaradi previsokih dohodkov študent izgubil možnost uveljavljanja dodatne splošne olajšave oziroma bo ta znižana. Zato se morda študentu tudi kratkoročno bolj splača marljivo študirati kot pa med študijem dodatno delati.

Dodaj odgovor