Davčna olajšava za osebni avto

Pred časom smo že pisali o investicijskih olajšavah pri nakupu tovornih vozil.

 

Tokrat poglejmo še eno zanimivo določbo iz 55.a člena ZDDPO-2-NPB9: 40% olajšavo za investiranje lahko davčni zavezanci uveljavljajo tudi pri nakupu osebnih avtomobilov na hibridni pogon. Avtomobili s hibridnim pogonom v ponudbi postajajo številčnejši, zato je premislek o nakupu toliko bolj na mestu.

 

Primer: družba načrtuje nakup osebnega avtomobila na hibridni pogon v vrednosti 24.000 EUR. Družba predvideva, da bo v naslednjih letih realizirala dobiček in tudi pozitivno davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Izračun davčnih učinkov nakupa osebnega avtomobila je naslednji:

V EUR Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj
Nakupna cena 24.000              
Od tega DDV 4.000              
Cena brez DDV 20.000              
                 
Davčna stopnja v %   18% 17% 16% 15% 15% 15%  
Stopnja olajšave   40%            
Znesek olajšave   9.600            
Znižanje davka zaradi olajšave   1.728           1.728
                 
Amortizacijska stopnja     20% 20% 20% 20% 20%  
Amortizacija     4.800 4.800 4.800 4.800 4.800  
Znižanje davka zaradi amortizacije     816 768 720 720 720 3.744
Skupaj znižanje davka               5.472

Znižanje davka v višini 1.728 EUR je davčni učinek, ki ga prinese investicijska olajšava. Za več informacij nas pokličite na številko 08 2055 950.

Dodaj odgovor