Razpon cene

V rubriki Prodam & kupim podjetje bomo pri posamičnih oglasih objavljali tudi razpon cene. Razponi cene so dokaj široki in služijo le kot osnovna orientacija potencialnim kupcem v zvezi z obsegom financiranja, ki ga je potrebno zagotoviti za nakup malega podjetja ali njegove dejavnosti.

 

Spodnja meja razpona cene je vrednost, ki je nižja od pričakovane prodajne cene. Zgornja meja razpona cene je vrednost, ki je višja od pričakovane prodajne cene. Pričakovana prodajna cena je lahko kjerkoli znotraj obeh meja.

 

Pričakovana cena je tista, ki jo želi doseči prodajalec. Možno je, da se pomembno razlikuje od tržne cene, ki je dosežena v pogodbi med prodajalcem in kupcem.

2 thoughts on “Razpon cene

    1. Vsi podatki in informacije, razen objavljenih, so predmet varovanja v odnosu med prodajalcem in interesentom za nakup. Dodatne informacije vam z veseljem predstavimo in posredujemo po začetku formalnega prodajnega postopka.

      Naj še dopišem, da je dobiček iz poslovanja pri zelo majhnem podjetju močno odvisen od višine plače zdajšnjega oziroma bodočega lastnika.

Dodaj odgovor