Davčne novosti iz varčevalnega zakona

Danes je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ. Izbrali smo nekaj novosti, ki vplivajo na poslovanje malih podjetij:

 

1. Davčna obremenitev izplačila dobička družbe je višja.

Akontacija dohodnine se je  zvišala od 20% na 25%. Velja za izplačila od 1.1.2013 naprej. Obdavčitev dobička se je že prej znižala, o čemer smo že pisali.

 

2. Uveden je dodatni davek na motorna vozila.

Med drugim zvišuje obdavčitev osebnih avtomobilo od vključno 2,5 litra gibne prostornine motorja naprej.

 

3. Uveden je poseben davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Velja za vse prodajalce zemljišč, ki zemljišča prodajo v desetih letih o spremembi njihove namembnosti.

 

4. Uveden je tudi poseben davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Nanaša se na nepremičnine enega lastnika v skupni vrednosti najmanj 1.000.000 EUR (t.i. “posplošena tržna vrednost”). Poslovne in industrijske nepremičnine so izvzete. Gre za začasen ukrep, ki bo veljal do vključno leta 2014. Stopnja znaša 0,5% za davčno osnovo od 1.000.000 EUR do 2.000.000 EUR in 1% za davčno osnovo nad 2.000.000 EUR. Davek velja že v letu 2012, in sicer od 1.6.2012 dalje, davek pa je v tem letu nižji za 50%.

 

5. Nova, višja stopnja dohodnine za najvišji razred

V letih 2013 in 2014 velja nova, 50% stopnja dohodnine za najvišji dohodninski razred, katerega spodnja meja dohodkov je 69.313 EUR.

 

6. Višja obdavčitev študentskega dela.

Zdajšnja obremenitev je prikazana tukaj. Po novem se koncesijska dajatev zviša iz zdajšnjih 12% na 23%. Strošek delodajalca po novem je izračunan tudi tukaj. Nova obremenitev velja od 1.6.2012 naprej.

 

Novosti je zares veliko. O njih podrobno svetujemo našim pogodbenim strankam. Za več informacij nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si.

Dodaj odgovor