Višje olajšave za investiranje

Spremembe Zakona o dohodnini so zasebnikom (samostojnim podjetnikom) prinesle naslednje ugodnosti:

1. Olajšava za investiranje se zviša na 40% (prej 30%). Sprememba velja tudi za kmete.

2. Olajšava za vlaganje v raziskovanje in razvoj se poviša na 100% (prej 40%). Regijska olajšava za vlaganja se odpravi. Še ne izkoriščene olajšave se lahko uveljavljajo do poteka rokov iz stare ureditve.

3. Splošna olajšava za investiranje (točka 1 zgoraj) se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskovanje in razvoj (točka 2 zgoraj).

4. Pri investiranju v tuja opredmetena osnovna sredstva se olajšava prizna, če gre za stvarne pravice na nepremičninah in druge podobne pravice.

5. Proizvodnja vina in oljčnega olja ostajata kmetijski dejavnosti do 29.6.2013.

 

Spremembe veljajo že za leto 2012, prav tako je pri izračunu akontacije dohodnine za leto 2012 možno upoštevati nove olajšave. Na ta način si lahko zasebniki višino akontacije znižajo.

 

Tudi za pravne osebe so spremembe podobne:

1. Olajšava za investiranje se zviša na 40% (prej 30%).

2. Odpravi se meja osnove za uveljavljanje olajšave, ki je prej znašala 30.000 EUR.

3. Olajšava za vlaganje v raziskovanje in razvoj se poviša na 100% (prej 40%). Regijska olajšava za vlaganja se odpravi. Še ne izkoriščene olajšave se lahko uveljavljajo do poteka rokov iz stare ureditve.

4. Splošna olajšava za investiranje se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskovanje in razvoj.

5. Pri investiranju v tuja opredmetena osnovna sredstva se olajšava prizna, če gre za stvarne pravice na nepremičninah in druge podobne pravice.

 

Spremembe tudi za pravne osebe veljajo že za leto 2012.

Dodaj odgovor