Registracija za DDV

Podjetje, ki ne presega 25.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, je oproščeno obračunavanja DDV. Obdavčljivi promet niso vsi prihodki, temveč le tisti, ki so obdavčljivi po Zakonu o davku na dodano vrednost.

 

Podjetje lahko prostovoljno vstopi v sistem DDV, še preden doseže prag za vstop. V tem primeru mora v sistemu DDV ostati 60 mesecev.

Če se podjetje ne odloči za prostovoljno obračunavanje DDV, to postane obvezno, ko doseže prag prometa v višini 25.000 EUR. Takrat je potrebno ravnati takole:

1. V mesecu, v katerem bo presežen prag 25.000 EUR, je potrebno vložiti zahtevek za izdajo ID številke za DDV (več v 130. členu PZDDV). Zahtevek vložimo preko sistema eDavki.

2. Od prejema ID številke naprej je potrebno obračunavati DDV in izvajati vsa dejanja, ki jih predpisuje ZDDV.

3. V vmesnem obdobju (od trenutka, ko presežemo prag, do prejema ID številke za DDV) je potrebno prav tako obračunati DDV, kar je razvidno iz pojasnila Durs.

 

Obračunavanje DDV v vmesnem obdobju je obveznost, na katero utegne podjetje pozabiti ali jo spregledati.

 

Precej bolj se vstop v sistem DDV zaplete, kadar podjetje zamudi z vložitvijo zahtevka za izdajo ID številke. Tudi v tem primeru to ne pomeni kakršnekoli ugodnosti, ampak je potrebno DDV prav tako obračunati, pri tem pa opraviti kar nekaj dodatne administracije. V zvezi z odbitkom vstopnega DDV v času, ko podjetje ni registrirano za DDV, je Durs izdala pojasnilo.

 

Zamujanje z opravili v zvezi z DDV odsvetujem. V izogib temu priporočam sodelovanje z redoljubnim računovodjem.  Tovrstno ponudbo vam bomo radi pripravili tudi v podjetju Semafor d.o.o.

Dodaj odgovor