Odbitek DDV pri nakupu večnamenskega vozila

Zavezanci za DDV imajo interes odbijati vstopni DDV od nabave vozil in s tem povezanih stroškov. Da bi izkoristili možnost odbitka vstopnega DDV od vozil, so jih v nekaterih primerih ustrezno predelali. Na primer pri terenskih vozilih, t.i. vozilih SUV in različnih kombiniranih vozilih so preuredili prtljažni prostor tako, da so ta vozila štela za tovorna vozila (pločevina namesto stekel, predelna mreža med tovornim in potniškim prostorom ipd.).

 

Na ta način so se izognili uporabi določbe 66. člena ZDDV-1, točka c), ki prepoveduje odbitek vstopnega DDV od osebnih vozil.

 

PZDDV od 20. 10. 2011 v 106. členu določa, da so osebna vozila tista, ki spadajo v tarifno skupino KN 8703 kombinirane nomenklature carinske tarife. Od osebnih vozil pa odbitek vstopnega DDV ni možen. Pri uvrščanju blaga v tarifne skupine je potrebno uporabiti pojasnjevalne opombe.

 

Če torej predelava, omenjena zgoraj, ne zadošča za uvrstitev vozila v tarifno oznako KN 8704, odbitek DDV ni možen.

 

Durs je o tem pred kratkim objavila tudi novo pojasnilo, ki dopolnjuje staro pojasnilo.

 

Brez dvoma vse omenjene določbe do potankosti poznajo prodajalci vozil. Za davčnega zavezanca pa je pomembno, da se zaveda omejitev pri možnosti odbitka DDV in da učinke pred nakupom vozila ustrezno pretehta.

 

 

POMEMBNO!

Durs je 19.4.2012 objavila dodatno pojasnilo, v katerem napoveduje spremembo v 106. členu PZDDV, za kriterij za uvrstitev med tovorna vozila pa uvaja razmerje med maso potnikov in maso tovora.

Dodaj odgovor