Je uporaba žiga obvezna?

Uporaba žiga ni obvezna. Noben predpis ne določa, da bi bilo potrebno žig uporabljati. To velja tako za družbe kot za samostojne podjetnike.

 

Čeprav na spletu obstaja precej prispevkov o uporabi žiga, zgornjemu ni kaj dodati.

 

Odločitev o uporabi žiga lahko avtonomno sprejmeta družba oziroma samostojni podjetnik. Četudi je žig v uporabi, ne vidim razloga, da bi se uporabljal vedno in brez izjeme. Saj ni dolžnost tretjih oseb, da bi poznale interne predpise družbe ali podjetnika. Če se samostojni podjetnik ali poslovodja družbe izkažeta z ustreznim uradnim dokumentom, ni ovire za sklenitev posla brez uporabe žiga.

Dodaj odgovor