Enoten nastop prodajalcev

Kadar je malo podjetje v lasti večih lastnikov, je njihov enoten nastop ključnega pomena za uspešno prodajo.

Kot enoten nastop pojmujem:

a) doseženo soglasje vseh lastnikov o pričetku prodajnega postopka

b) strinjanje z razponom med najnižjo in optimalno možno prodajno ceno

c) skupno odločanje v kritičnih trenutkih prodajnega procesa (pogajanja o ceni in zavezah prodajalcev)

č) pooblastitev enega od lastnikov (navadno večinskega, če obstaja) za usklajevanje podrobnosti v prodajnem postopku

d) absolutno odsotnost kakršnegakoli soliranja posameznih lastnikov v komunikaciji s potencialnim kupcem.

V malem podjetju, kjer lastniki tudi operativno delajo v podjetju, se želi kupec dostikrat dogovoriti s prodajalci o pogojih in načinu nadaljnjega sodelovanja pri operativnem delu. Tak dogovor lahko postane problematičen v odnosu do drugih prodajalcev (solastnikov) takrat, ko se posamičen prodajalec želi na svojo pest dogovoriti o trajanju in pogojih sodelovanja z novim lastnikom. Le temu tak dogovor lahko povzroči nenačrtovane izdatke in s tem vpliva na ceno, ki jo bo ponudil. S tem pride do vpliva na višino kupnine za vse prodajalce, tudi za tiste, ki se niso dogovarjali o pogojih nadaljnjega dela. V tej luči je pomembno, da prodajalci nastopajo skupaj in da so vsi seznanjenih o vseh pogojih prodaje.

Dodaj odgovor