Izračun prostega denarnega toka

Vrednost premoženja (sredstva) je enaka sedanji vrednosti pričakovanih donosov, ki jih prinaša sredstvo.

 

Kot donos za lastnika malega podjetja najpogosteje razumemo neto denarni tok.

 

Neto denarni tok za lastnika malega podjetja izračunamo takole:

Čisti dobiček (dobiček pred davkom, zniža za davek od dobička)

+ odhodki, ki niso izdatki (denimo amortizacija)

– izdatki za investicije, potrebne za ustvarjanje načrtovanega dobička

– povečanje obratnega kapitala (znesek, ki ga mora zagotoviti lastnik za dodatno financiranje kratkoročnih sredstev, najpogosteje terjatev in zalog)

– znižanje dolgoročnega dolga (v okvirih, ki podpirajo načrtovani dobiček)

= neto denarni tok za lastnika.

 

Pri malem podjetju je ponavadi pomembno, da še pred izračunom denarnega toka prilagodimo čisti dobiček tako, da izločimo poslovno nepotrebne izdatke in upoštevamo izdatke, ki jih bo podjetje moralo plačevati po spremembi lastništva.

Neto denarni tok morda najbolj zanima skoraj vsakega potencialnega kupca. Izjema so le dejavnosti, v katerih je struktura odhodkov med konkurenti zelo podobna in v katerih lahko novi lastnik strukturo in zneske odhodkov prilagodi tako, kot veleva njegov poslovni model.

 

Izračun prostega denarnega toka lahko naročite tudi pri nas. Če pri nas naročate računovodske storitve, je tak izračun lahko brezplačen. Za več informacij nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

 

Dodaj odgovor