Trden namen

Trden namen prodati podjetje je za uspešnost prodaje bistvenega pomena. Le prodajalec, ki je odločen prodati, bo verjetno podjetje tudi uspešno prodal. Odločnost pri nakupu je tudi prva kvaliteta kupca. Neodločen, cincajoč kupec ni resen.

V praksi je naprodaj skoraj vsako podjetje. Za zelo visoko ceno. Prav tako skoraj vsako podjetje lahko najde kupca. Za nizko ceno.

Mnogo manj pa je podjetij, katerih lastniki postavijo realno dosegljivo ceno za svoje lastniške deleže. Temu ustrezno malo je tudi kupcev, ki so za lastniški delež v malem podjetju pripravljeni odšteti razumno ceno.

Previsoka cena odvrača resne kupce. Prav tako prenizka ponudba s strani kupca pomeni, da bo poslovna priložnost splavala po vodi.

Pri vsakdanjem delu kupcem predlagam, da se ukvarjajo le s tistimi prodajalci, pri katerih je očitno, da imajo trden namen prodati. Prodajalcem, mojim strankam, pa svetujem, da se posvečajo le tistim kupcem, ki niso le frfotavi radovedneži, ampak je mogoče sklepati, da imajo resen namen nakup realizirati.

Dodaj odgovor