Je ocena vrednosti pomembna?

Ocenjevanje vrednosti podjetij je obširna veda.

Skoraj brez izjeme se zgodi, da sodelujoči v razpravi različno razumejo podlago vrednosti oziroma standard vrednosti. Standardov vrednosti je torej več, zato se je treba najprej sporazumeti, o kateri vrednosti govorimo.

Pogosto prodajalce podjetij zanima, koliko je podjetje vredno, zato želijo pridobiti strokovno oceno vrednosti. Vsekakor je taka ocena vrednosti pomembna in lahko služi kot dobro izhodišče za pogajanja s kupcem. Vsaka ocena vrednost ima številne omejitve, ki jih je treba upoštevati in imeti v mislih vsakič, ko operiramo z oceno. Primer: ocena vedno velja na določen datum. Le na ta in na noben drug datum. Če je denimo ocena vrednosti stara eno leto, vmes pa se je zgodila recesija, je vprašanje, v kolikšni meri je ocena vrednosti sploh še uporabna.

Pri prodaji malega podjetja v praksi je možen tudi pristop, pri katerem ocena vrednosti ni pomembna. Pomembno je potencialnemu kupcu pripraviti resnične in verodostojne informacije o podjetju, nato pa kupec sam pripravi ponudbo. Še zlasti je tak način uporaben takrat, ko uspe prodajalcu pridobiti več kot eno ponudbo. Vendar pa tudi v takem primeru kupci dostikrat pričakujejo, da prodajalec poprej sam predstavi in zagovarja ceno, ki jo zahteva. Zato je spet potrebna ocena vrednosti.

Ocena vrednosti je pri prodaji malega podjetja pomembna in koristna. Možno pa je shajati tudi brez nje, saj so še pomembnejše od ocene vrednosti konkretne ponudbe potencialnih kupcev. Podjetje je vredno le toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati zanj. Ne glede na oceno vrednosti.

Dodaj odgovor