Kaj sploh kupuje kupec malega podjetja?

Vsak kupec malega podjetja kupuje vsaj dvoje:

1. Bodoče donose;

2. Premoženje podjetja, ki presega obseg premoženja, potreben za opravljanje dejavnosti.

Bodoči donosi pomenijo denarni tok, ki bo ostal podjetju po plačilu vseh izdatkov, vključno z investicijskimi izdatki in izdatki za delo lastnika. Ta prosti denarni tok bo bodoči lastnik porabil za odplačevanje dolga, ki ga je najel za nakup podjetja, za širitev dejavnosti, za izplačila deležev v dobičku in za druge izdatke po svojem preudarku.

Premoženje, ki presega obseg, potreben za opravljanje dejavnosti, je poslovno nepotrebno premoženje. To so na primer nepremičnine, ki niso potrebne za opravljanje dejavnosti (še posebej, če jih je mogoče najeti), finančne naložbe in druga poslovno nepotrebna sredstva.

Prodajalci, lastniki malih podjetij, so skoraj po pravilu dobesedno zaljubljeni v svoja podjetja. Močno precenjujejo sposobnost ustvarjanja prostega denarnega toka, dostikrat na račun svoje (pre)nizke plače. Prav tako poveličujejo tržno vrednost presežnega premoženja. Posledično za svoje podjetje zahtevajo previsoko ceno.

Kupec na podjetje še ni čustveno navezan. Najverjetneje bo v podjetju tudi sam delal, zato realistično upošteva višino svoje plače in šele nato izračuna možni prosti denarni tok. Prav tako bo verjetno kmalu prodal poslovno nepotrebno premoženje, saj bo s tem hitreje odplačal dolg, ki ga je najel za financiranje nakupa.

Čustvena navezanost na podjetje ni dejavnik, ki bi lahko vplival na doseženo prodajno ceno. Če se prodajalec zaveda, kaj kupec kupuje, bo to najboljša popotnica za uspešen začetek in zaključek prodajnega procesa.

Dodaj odgovor