Čakanje na delo

I. Čakanje na delo s sofinanciranjem države zaradi koronavirusa

Delodajalec lahko tako čakanje odredi, če iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela delavcem.

Čakanje na delo – odredba delodajalca.

Nadomestilo znaša 80% plače, sofinanciranje države znaša 40% nadomestila, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon (ZIUPPP):

  • udeleženih mora biti vsaj 30% delavcev,
  • delodajalec se mora zavezati, da bo delovna mesta teh delavcev ohranil vsaj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo,
  • udeleženi delavci morajo poprej izkoristiti presežek ur,
  • delodajalec mora imeti plačane vse davščine,
  • delodajalec v času čakanja na delo ostalim delavcem ne sme odrejati nadur,
  • začasno čakanje na delo traja največ tri mesece.

Da bi delodajalec prejel 40% sofinanciranje stroška čakanja na delo, mora Zavodu za zaposlovanje na portalu za delodajalce v osmih dneh od odredbe ali najkasneje do 30.9.2020 poslati vlogo. Takoj, ko bo to mogoče, bomo v naši pisarni začeli s pripravo takih vlog. Delodajalci, ki so delavce na čakanje napotili pred uveljavitvijo zakona, morajo vlogo vložiti do 6. aprila 2020, država pa strošek dela sofinancira šele od 29.3.2020 naprej.

Na podlagi nabora ukrepov Vlade RS z dne 23.3.2020 pričakujemo sofinanciranje vseh prispevkov čakajočih na delo v celoti.

 

II. Čakanje na delo zaradi višje sile (tudi varstvo otrok)

Delodajalec bi lahko čakanje na delo odredil tudi zaradi višje sile, kar pandemija nedvomno je. V tem primeru bi delavcu pripadalo nadomestilo v višini 50% plače, vendar ne manj kot 70% minimalne plače, kar določa 6. odstavek 137. člena ZDR-1.

Čakanje na delo zaradi višje sile – odredba delodajalca

Takega odrejanja čakanja na delo ne priporočamo, saj je strošek delodajalca skoraj enak kot v zgornjem primeru, delavec pa prejme manj. 

Na podlagi nabora ukrepov Vlade RS z dne 23.3.2020 pričakujemo izenačitev statusa čakajočih na delo zaradi višje sile s tistimi iz prejšnje točke.

 

Prispevek bomo osvežili, ko bo nova zakonodaja objavljena.

 

V času korona krize objavljamo uporabne prispevke.

Robert Potočnik

Dodaj odgovor