Zapiranje s.p. – prenehanje opravljanja dejavnosti

Podjetnik, ki želi zapreti s.p. oziroma prenehati z opravljanjem dejavnosti, mora o tem vsaj 15 dni pred datumom prenehanja obvestiti Ajpes. Tako določa 2. odstavek 75. člena ZGD-1:

 

(2) Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).

 

Obličnost obvestila ni predpisana, lahko uporabite naše vzorčno Obvestilo o prenehanju dejavnosti. Obvestilo lahko pošljete Ajpes po e-pošti.

 

Več informacij o zapiranju s.p. najdete na portalu e-vem.

 

Ob zapiranju s.p. je treba urediti tudi vse davčne obveznosti, poleg priprave zadnjega obračuna davka od dohodka iz dejavnosti tudi urediti prenehanje identifikacije za DDV in sestaviti pravilen zadnji obračun DDV. Vse davčne zadeve lahko uredimo v naši pisarni, za več informacij nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si.

Dodaj odgovor